Przechowywanie danych

Moduł przechowywania danych zapewnia w czasie rzeczywistym przegląd twoich pomiarów. Realizuj zapasy szybko i sprawnie, generuj raporty za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

  • Przegląd w czasie rzeczywistym wszystkich pomiarów wykonywanych za pomocą poszczególnych urządzeń.
  • Szczegółowy rozkład średnic/sprawozdanie z pomiarów pobrane w programie Excel.
  • Filtrowanie według różnych średnic pomiarowych, dzięki czemu można kontrolować odsetek liczby kłód w danym zakresie pomiarowym.
  • Edytowanie pomiarów.
  • Dzielenie się informacjami za pośrednictwem linków, niezależnie od tego, czy są to poszczególne pomiary, czy przechowywane dane.
  • Dodawanie zapasów, gatunków, przyczyn defektów, asortymentu i pomiarów ręcznych.
  • Ustawienie zakresu średnic dla produkcji komercyjnej, dzięki czemu oprogramowanie usuwa te kłody, których nie można użyć (niepożądane kłody oznaczone jako kłody wadliwe ).
  • Zapewnianie kontroli nad urządzeniami, przechowywaniem danych i użytkownikami.
  • Zestawianie raportów w formacie Excel lub PDF.
Storage Module