Pomiar Stosu

Oblicza wielkość stosu przy użyciu współczynnika gęstości stosu.

  • Automatyczny lub manualny kontur stosu
  • Objętość obliczana przy stałym współczynniku wypełnienia powietrzem/współczynnikiem gęstość stosu
  • Wysokość stosu w zależności od wybranej odległości (1,3 lub 5 metrów)
  • Gęstość stosu/ Współczynnik wypełniania powietrzem/ Współczynnik przeliczeniowy
Log Pile Measurement