Pomiar Gęstości Stosu

Określa współczynnik gęstości stosu i oblicza objętość, liczbę kłód oraz średnice każdej kłody.

  • Współczynnik gęstości stosu / stosunek z wybranego obszaru stosu / całego stosu
  • Obliczanie objętości
  • Liczba kłód
  • Średnica kłód
  • Widok podziału średnicy
  • Możliwość obliczenia współczynnika napełnienia powietrzem bez odniesienia
Pile Density Measurement