Praagi määramine

Funktsionaalsus, mis võimaldab märkida praaki nottidel ning liigitada nottide sortimente/kvaliteeti/väärtusklasse.

  • Nottide liigitamine kvaliteediklassi järgi
  • Võimalus märkida valesid puuliike
  • Võimalus määrata ettevõtte-spetsiifilisi praagipõhjuseid
  • Praagiga nottide kuvamine virna kogumahust
defect-marking